Om bogen

Hvordan vejleder vi unge bedst muligt på vej ind i voksentilværelsen? Hvordan skaber vi betingelser for, at de får indsigt i forskellige muligheder? Hvordan understøtter vi, at unge udvikler grundlag for at handle? Og hvordan kan vejledere, lærere og andre voksne blive relevante sparringspartnere?

Denne bog, som er skrevet på baggrund af et ph.d. projekt ved Aarhus Universitet og VIA University College, giver indsigt i disse og andre spørgsmål. Forfatteren har igennem sin forskning undersøgt, hvordan unge i folkeskolen deltager i uddannelses- og erhvervsvejledning – og hvordan vejledning giver mening for dem.

Denne bog bidrager med analyser af, hvordan vejledningen af unge spiller sammen med skolens undervisning. Den viser, hvordan de unge oplever mening og deltager i vejledningen om uddannelse og job. Og den debatterer hvorvidt karrierevejledning i dag bidrager til social retfærdighed. Bogen giver også indsigt i læreres og vejlederes samarbejde.

Bogen introducerer centrale begreber om karrierevejledning, udvidede handlemuligheder, karrierelæring og social retfærdighed.

Forfatteren lægger op til en diskussion af, hvordan vejledningen af unge kan udvikles og foreslår et perspektivskifte fra valg til læring. Forslaget er at man flytter fokus fra de unges valg af uddannelse til, hvad de lærer om uddannelsessystemet, arbejdslivet og sig selv.

Information om bogen
Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-40403-74-9
Sidetal: 322
Forlag: Saxo Publish
Format: Indbundet, blødt omslag
3. oplag